• Monitoring prawa lokalnego
    Monitoring prawa lokalnego
    Monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

AKTUALNOŚCI

BID #4

oto kolejny numer Biuletynu i najnowsze informacje.

Więcej…

BID #3

kolejny numer Biuletynu przybliża między innymi: kwestie psów przewodników, szczepień osób z niepełnosprawnościami, informacje jakie wdrożyła Kancelaria Premiera w kierunku zapewnienia dostępności - zapraszamy.

Więcej…

"Wzmacniamy organizacje pozarządowe i partnerów społecznych"

Projekt związany z Programem opis projektu monitoringu prawa dla Dostępność +

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach warsztatowych 60 przedstawicieli 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych oraz nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez prowadzenia przez 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych monitoringu tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności w okresie od grudnia 2020 do końca marca 2022 roku.

Eksperci będą analizować otrzymane projekty pod kątem zgodności z przepisami regulującymi zasady dostępności i przygotują raport i/lub uwagi dla danej instytucji. Każdy Zespół Monitorujący dokona monitoringu 8 instytucji publicznych z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W ramach jednej instytucji zmonitoruje min. 2 obiekty (24 instytucje po 2 obiekty - 48 obiektów). W tym np. przestrzenie, którymi zajmują się dane instytucja, jak np. transport. W wyniku prac ekspertów powstanie poradnik dla NGO.


Back to top